A Cafès Ros, oferim una àmplia gamma  de Cafès, seleccionats d'entre les millors varietats del mercat, la qual cosa, ens permet satisfer plenament als nostres clients. 

Aquesta oferta es completa amb altres productes generals d'alimentació i manipulats del paper.

Cafes Ros

El procés de torrefacció

Hi ha un parell de passos previs a la torrefacció, i aquests són la selecció i la cata:

Selecció:

Es realitza directament als països d'origen, mitjançant les més reconegudes empreses d'importació. Aquestes ens ofereixen una vegada seleccionats, els grans de cafè de millor qualitat de cada collita.

Cata:

Gràcies a aquest procés podem determinar la qualitat d'un cafè, valorant totes les característiques. Comparem diverses mostres entre si, tant les que són d'un únic origen com les d'una barreja concreta.
La nostra prioritat es escollir els cafès més frescos; aquells que tenen un aroma, cos i sabor més intens.
Aquesta cata es fa sempre abans de retirar qualsevol partida de cafè.

Torrefacció:

En aquesta part de l'elaboració és quan el cafè verd és sotmès a altes temperatures que impliquen canvis notables:

  • Pèrdua de pes, d'un 15% a un 20%, degut a l'evaporació de la humitat retinguda al seu interior.
  • Augment del volum entre un 30% i un 50%.
  • Canvis de color del gra, que passa del groc verdós quan està cru, al marró en tons variables, segons el torrat.

El punt final ve donat per la temperatura, de 195 a 210 graus, segons quin sigui el tipus de cafè que torrem. Es un dels processos més importants en la elaboració d’un cafè.

El grau de torrefacció, ens determinarà el seu sabor:

  • Si el torrat es excessiu, el cafè serà poc àcid i molt amarg.
  • Pel contrari, si el torrat es lleuger, la acidesa serà molt pronunciada i la amargor quasi nul·la.

Un cop torrat , el gra es refreda el més ràpid possible, aconseguint així retenir els aromes i els olis essencials. Seguidament el cafè passa per un aparell anomenat despedrador, que ens permet eliminar qualsevol impuresa que pugui acompanyar-lo.

El punt final, es l'elaboració de les nostres mescles.

Gràcies a tots aquest processos,CAFÈS ROS, ofereix als seus clients uns cafès d'extraordinària qualitat.